Odkrywanie leków

Selvita skutecznie wspomaga swoich klientów w pracach nad odkrywaniem innowacyjnych leków małocząsteczkowych, począwszy od walidacji celu molekularnego aż po wybór kandydata klinicznego. Klientom oferujemy wsparcie optymalnie dopasowane do ich potrzeb – może być ono ograniczone do pojedynczych dziedzin badawczych (np. synteza chemiczna, testy biologiczne), poprzez ich dowolną kombinację, aż po w pełni zintegrowany projekt obejmujący wszystkie etapy wczesnego odkrywania leków.

Nad postępem prac czuwa zespół wysokiej klasy specjalistów z takich obszarów jak chemia medyczna i syntetyczna, komputerowe wspomaganie projektowania leków, biologia strukturalna, farmakologia in vitro i in vivo, ADME/DMPK, toksykologia oraz chemia analityczna. We współpracy ze sprawdzonymi partnerami oferujemy badania farmakologiczne in vivo w różnych modelach zwierzęcych. W naszych badaniach wykorzystujemy również technologię AI (sztuczną inteligencję) współpracując z Ardigen – spółką należącą do Grupy Kapitałowej Selvita.

Realizując projekty dla klientów, naukowcy Selvity stają się integralną częścią ich zespołów badawczych, wspierając je nie tylko swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także nieszablonowym podejściem do rozwiązywania problemów przy zachowaniu najwyższego poziomu ochrony własności intelektualnej.

Badania regulacyjne

Selvita jest międzynarodową organizacją zajmującą się badaniami kontraktowymi, która od ponad dekady świadczy światowej klasy usługi farmaceutyczne w dziedzinie testowania leków i analiz bioanalitycznych. Oferujemy usługi na każdym etapie procesu rozwoju leków, od opracowania i walidacji metod, badań stabilności, po rutynowe testy kontroli jakości.

Jakość naszych usług została wielokrotnie potwierdzona podczas inspekcji GMP i GLP. Uzyskane certyfikaty GMP i GLP dodatkowo dowodzą, że usługi świadczone przez Selvita są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami branży farmaceutycznej i obejmują wszystkie usługi oferowane przez nasze laboratoria.

Nasze laboratoria znajdujące się w Krakowie, zajmują powierzchnię 4000 m2, z czego około 800 m² to certyfikowane pomieszczenia laboratoryjne. Obszar GxP jest podzielony na dwa działy: biologii komórkowej i molekularnej oraz analityki. Oba działy świadczą usługi analityczne dla przemysłu farmaceutycznego, szczególnie w obszarze kontroli jakości. Oprócz wyposażenia w najnowocześniejsze urządzenia analityczne, laboratorium biologii komórkowej i molekularnej działa w ramach systemu bezpieczeństwa biologicznego BSL 2. Wszystkie czynności laboratoryjne są prowadzone zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania (GMP) i dobrą praktyką laboratoryjną (GLP) oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ICH.

Badania i rozwój

Od początku działalności Selvita mocno skupiała się na działalności badawczo-rozwojowej. Bardzo szybko, posiadając globalną siec klientów, stała się jedną z większych organizacji zajmujących się tego typu projektami. Choć prace nad rozwojem leków pozostają nadal główną sferą działalności firmy, znacząca część biznesu jest poświęcona szerokiemu zakresowi innych działań o charakterze badawczo-rozwojowym, szczególnie dla firm agrochemicznych.

Posiadamy wyodrębniony zespół skupiający się na chemii procesowej, który obsługuje dużą grupę klientów począwszy od koncernów z grupy Big Pharma poprzez firmy biotechnologiczne do producentów leków generycznych, jak również firm agrochemicznych.

Nasi chemicy podejmują się najbardziej wymagających projektów syntetycznych, niezależnie od ich skali. Pracując w zespołach interdyscyplinarnych, chemicy medyczni, chemicy obliczeniowi oraz biolodzy gotowi są podjąć każde wyzwanie aby odkryć związki ze zdefiniowaną aktywnością biologiczną.

Odkryj nasze możliwości

Skontaktuj się z nami