Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. Emitent uzyskał informacje od swojej spółki zależnej – Ardigen S.A. z siedzibą w Krakowie (“Ardigen”) o otrzymaniu przez nią zlecenia od jednej z europejskich firm farmaceutycznych (“Klient”) w ramach umowy ramowej zawartej w dniu 5 stycznia 2018 r. (“Zlecenie”). Wartość Zlecenia wynosi 1.450.240,00 EUR  (6.452.552,83 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR=4,4493 PLN). Zlecenie dotyczy świadczenia usług przez Ardigen polegających na wsparciu portfolio projektów Klienta w obszarze biologii obliczeniowej oraz analizie danych z projektów Klienta z użyciem rozwijanych przez spółkę narzędzi AI (ang. sztucznej inteligencji).

Uwzględniając powyższe Zlecenie całkowita wartość usług, które będą realizowane na rzecz Klienta w 2021 r. przez Grupę Kapitałową Selvita wyniesie łącznie 2.317.290,00 EUR, tj. 10.310.318,40 PLN przeliczonych po ww. kursie. Powyższe Zlecenie jest najwyższym zleceniem jakie do tej pory pozyskał Ardigen w obszarze usługowym. W ocenie Zarządu Emitenta rozszerzenie współpracy z Klientem jest istotne dla dalszego rozwoju działalności Ardigen.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 4 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu