Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. otrzymała w ramach umowy zawartej ze spółką biotechnologiczną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (“Klient”) w dniu 22 sierpnia 2016 r. (“Umowa”), kolejne zlecenie, którego wartość wynosi 2.184.000 USD (8.063.110 PLN przeliczonych po kursie 1 USD=3,6991 PLN) (“Zlecenie”). Zlecenie będzie realizowane w 2021 r. i obejmuje wsparcie w obszarze chemii medycznej projektów odkrywania leków Klienta. Wartość Zlecenia, które jest najwyższym pojedynczym zleceniem jakie w swojej historii pozyskał Emitent w ramach segmentu usługowego oraz fakt dalszego rozszerzenia współpracy pomiędzy Emitentem a Klientem pozostaje istotny z punktu widzenia rozwoju działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu