Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 maja 2020 r. (“NWZ”):

  • Paweł Przewięźlikowski: 4.990.880 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 8.490.880 głosów, co stanowiło odpowiednio 52,29% akcji na NWZ oraz 62,46% głosów na NWZ oraz 42,41% w ogólnej liczbie głosów.
  • Bogusław Sieczkowski: 924.384 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.474.384 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,69% akcji na NWZ oraz 10,85% głosów na NWZ oraz 7,36% w ogólnej liczbie głosów.
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1.594.749 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.594.749 głosów, co stanowiło odpowiednio 16,71% akcji na NWZA oraz 11,73% głosów na NWZ oraz 7,97% w ogólnej liczbie głosów.
  • Augebit FIZ: 1.039.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.039.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,89% akcji na NWZ oraz 7,65% głosów na NWZ oraz 5,19% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 9.544.109 akcji uprawniających do wykonywania 13.594.109 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.971.229 i daje prawo do 20.021.229 głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu