Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2020 roku