Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: “Spółka”) informuje o otrzymaniu uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: “GPW”) nr 1079/2019 z dnia 14 października 2019 r. w przedmiocie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.).


Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne


Osoby reprezentujące Spółkę:

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu