Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: “Spółka”) informuje, że Spółka przystąpiła do systemu ESPI i z dniem 3 października 2019 r. rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna:
§ 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)


Osoby reprezentujące Spółkę:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu