Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 7 października 2019 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Augebit FIZ zarządzanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Złożenie powyższego zawiadomienia związane jest z objęciem akcji Spółki wyemitowanych w ramach podziału Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej Selvita S.A.) i stanowi kolejną notyfikację w związku z przydziałem akcji podziałowych, który nastąpił w dniu 11 października 2019 r.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu