Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: “Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomień od Pana Pawła Przewięźlikowskiego oraz Pana Bogusława Sieczkowskiego sporządzonych na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Złożenie powyższych zawiadomień związane jest z objęciem akcji Spółki wyemitowanych w ramach podziału Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej Selvita S.A.).

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu