Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (wcześniej: Selvita CRO S.A., “Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., publikowanych przez Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej: Selvita S.A., dalej: “Spółka”), że w dniu 20 grudnia 2019 r. Emitent otrzymał od jednej z europejskich firm farmaceutycznych (“Klient”) kolejne cztery zlecenia (“Zlecenia”) w ramach umowy ramowej, która została zawarta w dniu 1 lutego 2018 r. (“Umowa”). Wartość Zleceń wynosi 796.335,25 EUR (3 392 706,70 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR=4,2604 PLN). Zlecenia dotyczą świadczenia usług polegających na syntezie związków chemicznych mającej na celu wsparcie rozwoju projektów innowacyjnych Klienta. Umowa była pierwotnie zawarta przez Spółkę, zaś w związku z jej podziałem, który miał miejsce w dniu 1 października 2019 r., jest w dalszym ciągu realizowana przez Emitenta.

Na skutek otrzymania przedmiotowych Zleceń całkowita wartość realizowanej w 2020 r. Umowy wyniesie 1.738.989,91 EUR, tj. 7.408.792,61 PLN przeliczonych po ww. kursie. W ocenie Zarządu Emitenta złożenie kolejnych Zleceń w ramach przedmiotowej Umowy, a tym samym przedłużenie współpracy z Klientem, jest istotne dla dalszego rozwoju działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Edyta Jaworska – Członek Zarządu