Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne Serii A Spółki, tj. akcje w formie materialnej (papierowej) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, tj. ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu