Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka“) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW“), podjął uchwałę nr 1050/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, zgodnie z którą Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostaje 568.000 akcji serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLSLVCR00052 (“Akcje Serii A“).

Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje Serii A do obrotu giełdowego z dniem 21 listopada 2022 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 listopada 2022 r. asymilacji Akcji Serii A z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem ISIN PLSLVCR00029.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu