Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka“) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.  informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW“) wydał oświadczenie nr 1040/2022, zgodnie z którym postanawia dokonać z dniem 21 listopada 2022 r. asymilacji 568.000 (pięciuset sześćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLSLVCR00052 (“Akcje Serii A“) z akcjami Spółki wprowadzonymi do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW“), oznaczonymi kodem ISIN PLSLVCR00029.

Wraz z asymilacją Akcji Serii A w dniu 21 listopada 2022 r. spełniony zostanie warunek wprowadzenia Akcji Serii A do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr  1050/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu