Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku z dnia 31 maja 2022 r. na dzień 30 maja 2022 r.

Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 4/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu