Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki z ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków na następujący adres:

ul. Podole 79, 30-394 Kraków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Mirosława Zydroń – Członek Zarządu