Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 2 listopada 2022 r., informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, pana Pawła Przewięźlikowskiego, informujące o zmianie udziału pana Pawła Przewięźlikowskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Zawiadomienie„).

Spółka przekazuje treść Zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu