Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Selvita”) niniejszym informuje, że jej spółka zależna – Fidelta d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja („Fidelta”), w dniu 22 września 2021 r. zawarła umowę ramową („Umowa”) ze spółką biotechnologiczną z siedzibą w Wielkiej Brytanii („Klient”), na mocy której Klient zobowiązał się do zamówienia usług świadczonych przez Fideltę w ciągu najbliższych 12 miesięcy o wartości co najmniej EUR 1.200.000 (PLN 5,556,960 przeliczonych po kursie 1 EUR = 4.6308 PLN). Umowa jest rozszerzeniem dotychczasowej współpracy stron, która została nawiązana w 2013 roku.

Przedmiotem Umowy jest zintegrowana współpraca w modelu FTE w celu wsparcia projektów Klienta w obszarze odkrywania leków. Fidelta w swoich laboratoriach w Zagrzebiu będzie świadczyć usługi w obszarze farmakologii in vitro i in vivo; ADME, DMPK i badań translacyjnych z wykorzystaniem próbek pacjentów.

Biorąc pod uwagę wartość Umowy, jej zakres, a także fakt dalszego rozszerzenia współpracy przez Klienta z Fideltą, Zarząd Selvity uznaje Umowę za istotną dla realizacji długoterminowych planów Grupy kapitałowej Selvita dążących do zbudowania silnej pozycji na rynku międzynarodowym przedklinicznych CRO (Clinical Research Organization).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu