Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 1 października 2020 r. informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. powziął informację o zawarciu z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.” („Centrum Usług Laboratoryjnych”). Centrum Usług Laboratoryjnych powstanie w Krakowie przy ul. Podole na działce, o której nabyciu Spółka informowała w dniu 31 sierpnia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 30/2020.

Całkowita wartość projektu w zakresie utworzenia, budowy oraz specjalistycznego wyposażenia Centrum Usług Laboratoryjnych oszacowana została na kwotę 145.003.422,03 zł (z VAT), kwota dofinansowania wyniosła 41.261.136,35 zł (stanowiąc całą wnioskowaną przez Spółkę kwotę dofinansowania), a czas realizacji projektu przypadnie na lata 2020-2023.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach konkursu 1/2.1/2020 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu