Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do informacji opublikowanej w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 38/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. Spółka zawarła ze spółką PORR S.A. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”) umowę na Generalne Wykonawstwo Inwestycji „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.” („Umowa”).

Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie 86,9 mln zł netto. Zakończenie Inwestycji planowane jest na przełomie 2022/23 r.

Na realizację Inwestycji Spółka zabezpieczyła finansowanie środkami pochodzącymi z grantu w wysokości 41,2 mln zł oraz kredytu bankowego w kwocie 65 mln zł, o czym Spółka informowała w grudniu ubiegłego roku (raport bieżący nr 38/2020 i 40/2020).

Dodatkowa nowoczesna powierzchnia laboratoryjna pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz wdrożyć nowe, innowacyjne usługi do oferty Spółki. Centrum badawcze powstanie na nabytej przez Spółkę działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie, w odległości niespełna 700 m od obecnej siedziby Spółki i będzie składało się z kompleksu laboratoriów z zakresu, m.in. chemii medycznej, biochemii, biologii molekularnej i komórkowej, ADME/DMPK, farmakologii in vivo oraz analityki. W przyszłości obiekt będzie w stanie zapewnić miejsce pracy dla ponad 250 osób. 

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na jej wartość oraz znaczenie dla realizacji Strategii Rozwoju Grupy Selvita na lata 2020-2023, stanowiąc jednocześnie jedno z jej kluczowych założeń w zakresie dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu