Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 marca 2022 r. („NWZ”):

  1. Paweł Przewięźlikowski 3.880.663 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 7.380.663 głosów, co stanowiło odpowiednio 42.17% akcji na NWZ oraz 55.69% głosów na NWZ oraz 32,94% w ogólnej liczbie głosów;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.901.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.901.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 20.66% akcji na NWZ oraz 14.34% głosów na NWZ oraz 8.48% w ogólnej liczbie głosów;
  3. Bogusław Sieczkowski 942.417 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.492.417 głosów, co stanowiło odpowiednio 10.24% akcji na NWZ oraz 11.26% głosów na NWZ oraz 6,66% w ogólnej liczbie głosów;
  4. Augebit FIZ 1.047.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.047.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 11.38% akcji na NWZ oraz 7.90% głosów na NWZ oraz 4,67% w ogólnej liczbie głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 710.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 710.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 7.71% akcji na NWZ oraz 5.35% głosów na NWZ oraz 3.16% w ogólnej liczbie głosów;
  6. Norges Bank (Government of Norway) 701.394 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 701.394 głosów, co stanowiło odpowiednio 7.62% akcji na NWZ oraz 5.29% głosów na NWZ oraz 3.13% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 9.200.845 akcji uprawniających do wykonywania 13.250.845 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 22.405.474 głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarząd