Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Selvita”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za II kwartał 2022 roku i 6 miesięcy 2022 roku wraz z danymi porównawczymi. 

Wstępne dane finansowe stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu