Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 grudnia 2020 r. decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr 15/CBR/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w przedmiocie nadania Emitentowi statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Uzyskanie statusu CBR umożliwi Spółce skorzystanie z dodatkowych ulg B+R, a także poszerza możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy z programów publicznych na rozwój działalności w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Edyta Jaworska – Członek Zarządu