Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) nr 1081/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 16 października 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.) („Akcje”) oraz notowania Akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SELVITA” i oznaczeniem „SLV”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu