Inwestorzy & Media
Raporty

30 marca 2021 Raport ESPI – RS 2020

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 rok

Pobierz PDF
 • PDF icon
  List Prezesa Selvita S.A. do Akcjonariuszy
 • PDF icon
  Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 rok
 • PDF icon
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 rok
 • PDF icon
  Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. w sprawie działania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej za 2020 rok
 • PDF icon
  Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za 2020 rok
 • PDF icon
  Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 rok
Pobierz XTML
 • XTML icon
  Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 rok