Inwestorzy & Media
Raporty

26 marca 2020 Raport ESPI – RS 2019

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 rok (obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019)

 • PDF icon
  List Prezesa Selvita S.A. do Akcjonariuszy – podsumowanie 2019 roku
 • PDF icon
  Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2019
 • PDF icon
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 rok
 • PDF icon
  Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 rok
 • PDF icon
  Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. w sprawie działania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej za 2019 rok
 • PDF icon
  Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za 2019 rok