Inwestorzy & Media
Raporty

24 listopada 2020 Raport ESPI QSr 3/2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

  • PDF icon
    Skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2020 Grupa Kapitałowa Selvita
  • PDF icon
    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za Q3 2020 Grupa Kapitałowa Selvita
  • PDF icon
    Sprawozdanie finansowe Selvita S.A. za Q3 2020