Inwestorzy & Media
Raporty

30 marca 2021 Raport ESPI – SA-R 2020

Raport roczny Selvita S.A. za 2020 rok

 • PDF icon
  List Prezesa Selvita S.A. do Akcjonariuszy
 • PDF icon
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Selvita S.A. za 2020 rok
 • PDF icon
  Sprawozdanie Finansowe Selvita S.A. za 2020 rok
 • PDF icon
  Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. w sprawie działania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej za 2020 rok
 • PDF icon
  Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego za 2020 rok
 • PDF icon
  Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Selvita S.A. za 2020 rok