Inwestorzy & Media
Raporty

26 maja 2020 Raport ESPI QSr 1/2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

  • PDF icon
    Skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2020 Grupa Kapitałowa Selvita - Informacje dodatkowe
  • PDF icon
    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za Q1 2020
  • PDF icon
    Sprawozdanie finansowe Selvita S.A. za Q1 2020