Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: „Spółka”) informuje, że Spółka przystąpiła do systemu ESPI i z dniem 3 października 2019 r. rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna:

§ 11 pkt 1 – Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu