Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o otrzymaniu powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Pawła Przewięźlikowskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, sporządzonego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 08/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz nr 12/2021 z dnia 13 maja 2021 r. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19.3 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu