Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Dawida Radziszewskiego – Członka Zarządu Spółki, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz 13/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu