Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 MAR od Pana Piotra Romanowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu