Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomień od Pana Pawła Przewięźlikowskiego, Pana Bogusława Sieczkowskiego, Nationale-Nederlanden  Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego sporządzonych na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Złożenie powyższych zawiadomień związane jest z objęciem akcji Spółki wyemitowanych w ramach podziału Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej Selvita S.A.), których przydział nastąpił w dniu 11 października 2019 r.Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

• Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu