Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. publikowanych przez Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej: Selvita S.A.) a także raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. publikowanego przez Spółkę, podaje do wiadomości, że w dniu 6 lipca 2020 r. Spółka przyjęła kolejne zlecenie od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Europie („Klient”), którego wartość wynosi 523.789 EUR (2.339.818 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR= 4,4671PLN) („Zlecenie”) w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 1 lutego 2018 r. („Umowa”). Na skutek zawarcia przedmiotowego Zlecenia wartość Umowy, która będzie realizowana w 2020 r. wzrosła o 27% i wynosi łącznie 2.276.309  EUR (10.168.500 PLN przeliczonych po ww. kursie), przez co Zarząd Spółki uznaje tę umową jako znaczącą. Ponadto, fakt rozszerzenia współpracy z Klientem, pozostaje istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju działalności Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu