Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. spółka zależna Emitenta – Fidelta d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja („Fidelta”) otrzymała dwa zlecenia o łącznej wartości EUR 2.288.450,00 (PLN 11.538.059,72 przeliczone po kursie EUR 1 = PLN 4,6359), na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 19 grudnia 2019 r. pomiędzy Fideltą a Klientem – spółką biotechnologiczną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Klient”).

Przedmiotem zleceń jest wsparcie chemiczne w modelu FTE wraz z towarzyszącymi usługami z obszaru ADME oraz screeningu farmakokinetycznego (PK) projektów badawczo-rozwojowych Klienta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę wartość zleceń oraz kontynuacje współpracy pomiędzy Klientem a Fideltą, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane zlecenie za istotne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu