Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że spółka zależna Emitenta – Fidelta d.o.o. („Fidelta”) z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja, otrzymała w dniu 22 lipca 2021 r. zlecenie w ramach umowy ramowej zawartej w dniu 1 października 2018 r. pomiędzy Fideltą a spółką biotechnologiczną z siedzibą w Europie („Klient”) o wartości 4.011.055 EUR (18.359.802,05 PLN przeliczone po kursie 1 EUR=4.5773 PLN) („Zlecenie”). Przedmiotem Zlecenia jest optymalizacja serii chemicznych Hit to Lead w zakresie leczenia idiopatycznego zwłóknienia płuc (IPF) i będzie realizowane w okresie kolejnych 18 miesięcy (do 31 grudnia 2022 r.). Fidelta, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi z zakresu chemii medycznej, komputerowego wspomagania projektowania leków (CADD), farmakologii in vitro i in vivo, ADME, DMPK oraz profilowania i wsparcia analitycznego.

Łączna wartość usług, które będą świadczone przez Fideltę na rzecz Klienta w 2021 r. wyniesie EUR 4,600,831 (PLN 21,059,383.74 PLN przeliczone po ww. kursie).

Biorąc pod uwagę wartość Zlecenia, jego zakres, a także fakt, że Klient rozszerzył współpracę z Fideltą, Zarząd Spółki uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku badań przedklinicznych CRO (Clinical Research Organization).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dariusz Kurdas – Członek Zarządu