Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Selvita”) niniejszym informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Ardigen S.A. z siedzibą w Krakowie („Ardigen”) otrzymała zlecenie o wartości całkowitej 1.191.967,00 EUR (5.387.810,04 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,5201 PLN), na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 19 lutego 2018 r. pomiędzy Ardigen a jedną z największych spółek farmaceutycznych z siedzibą w Niemczech („Klient”).

Przedmiotem zlecenia jest wsparcie działalności Klienta w zakresie biologii obliczeniowej w procesie cyfrowej transformacji przetwarzania, dostępu, analizy i interpretacji danych (przy wykorzystaniu AI) w celu zredukowania czasu trwania i zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu projektów badawczo-rozwojowych Klienta.

Współpraca Ardigen z Klientem trwa od 2018 r., a o uprzednim rozszerzeniu współpracy z Klientem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Biorąc pod uwagę wartość zlecenia, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita oraz dalszego rozwoju działalności Ardigen.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Osoby reprezentujące Emitenta:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu