Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Selvita”) niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. Emitent otrzymał zlecenie o wartości całkowitej 1.104.312,00 EUR (5.127.983,20 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,6436 PLN), na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 20 czerwca 2018 r. pomiędzy Emitentem a jedną z największych spółek farmaceutycznych na świecie z siedzibą w Niemczech („Klient”). Współpraca Emitenta z Klientem trwa od 2011 roku, Selvita raportowała rozszerzenie współpracy biznesowej z Klientem w raporcie bieżącym RB nr 6/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Przedmiotem zlecenia jest wsparcie chemiczne w modelu FTE projektów badawczo-rozwojowych Klienta prowadzących do odkrywania nowych leków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę wartość zlecenia, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku badań przedklinicznych CRO (Clinical Research Organization).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Mirosława Zydroń – Członek Zarządu