Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., informuje o zawarciu w dniu 7 marca 2022 r. pomiędzy Emitentem, jako kupującym, a Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), umowy przenoszącej własność („Umowa”) niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 10.930m2 („Nieruchomość”), sąsiadującej z nieruchomością, na której trwa obecnie budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. Zgodnie z Umową Nieruchomość została nabyta za cenę 8.744.000 złotych netto.

Nabycie przedmiotowej Nieruchomości zabezpieczy możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury laboratoryjnej Emitentowi w przyszłości, umożliwiając tym samym dalszy wzrost organiczny Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Emitenta:
• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu