Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. informuje o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2020 r. pomiędzy Spółką, jako kupującym, a Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako sprzedającym, umowy przenoszącej własność („Umowa”) niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 9.893m2, zlokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnej siedziby Spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji za cenę w kwocie 10.000.000 złotych netto („Nieruchomość”).

Spółka dokonała nabycia przedmiotowej Nieruchomości w celu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego usług laboratoryjnych w obszarze odkrywania i rozwoju leków. W ocenie Zarządu Spółki, zgodnie z ogłoszoną Strategią Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023 opublikowaną w raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Centrum Usług Laboratoryjnych będzie stanowiło jedną z kluczowych przewag rynkowych i motorów dalszego rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:     

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu