Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. informuje o zawarciu w dniu 5 maja 2023 r. pomiędzy Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja („Spółka”) jako kupującą, a Gminą Brdovec jako sprzedającą, umowy nabycia nieruchomości w miejscowości Savski Marof o powierzchni 26.901 m2 („Nieruchomość”).

Cena nabycia Nieruchomości przez Spółkę została ustalona na 550.000 EUR.

Nabycie Nieruchomości, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie innych firm z sektora life sciences/pharma, ma na celu zabezpieczenie możliwości dalszego rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej Emitenta w Zagrzebiu poprzez budowę w przyszłości własnej infrastruktury laboratoryjnej i jest zgodne z ogłoszoną Strategią Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025 opublikowaną w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:     

  • Mirosława Zydroń – Członek Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu