Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, wobec powzięcia informacji o problemie technicznym polegającym na braku możliwości otwarcia przez niektórych uczestników rynku załączników dołączonych do raportu bieżącego nr 24/2022 – Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za II kwartał 2022 roku oraz 6 miesięcy 2022 roku – podaje ponownie do publicznej wiadomości, w otwartym formacie, wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za II kwartał 2022 roku i 6 miesięcy 2022 roku wraz z danymi porównawczymi.


Wstępne dane finansowe stanowią załącznik do niniejszego raportu, dodatkowo dane te znajdują się pod adresem:

https://selvita.com/wp-content/uploads/2022/09/Selvita_Raport-ESPI__24_2022.pdf

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:        

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dariusz Kurdas – Członek Zarządu