Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu powiadomień od osób pełniących obowiązki zarządcze, tj. Pana Bogusława Sieczkowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, Pana Miłosza Grucy – Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Edyty Jaworskiej – Członka Zarządu Spółki, Pani Mirosławy Zydroń – Członka Zarządu Spółki, Pana Tomasza Nocunia – Prokurenta Spółki, Pani Pauliny Wolanin – Prokurenta Spółki, Pana Piotra Romanowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Tadeusza Wesołowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Pawła Przewięźlikowskiego – Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Rafała Chwasta – Członka Rady Nadzorczej, a także od Augebit FIZ zarządzanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Privatech Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) jako osób blisko związanych z Panem Tadeuszem Wesołowskim – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Spółka przekazuje treść ww. powiadomień w załączeniu. Złożenie powyższych powiadomień związane jest z objęciem akcji Spółki wyemitowanych w ramach podziału Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.).

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu