Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Selvita CRO S.A., dalej: „Emitent”) informuje, że od dnia  16 października 2019 roku Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie pełnić będzie zadania animatora dla wyemitowanych przez Emitenta akcji na okaziciela.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
  • Dawid Radziszewski – Członek Zarządu