Przekazywanie prób do analiz

Przed wysłaniem prób do Selvity należy:

  1. Pobrać formularz Informacje o materiale badanym.
  2. Czytelnie wypełnić formularz.
  3. Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem do wyznaczonej osoby kontaktowej w Selvicie.

Dodatkowo prosimy o dołączenie wydrukowanej kopii formularza do paczki wraz z próbkami. Szczegółowe instrukcje dotyczące formularza znajdują się na stronie 3 dokumentu.

Prosimy o dołączenie do przesyłki kart charakterystyki (SDS) prób.