Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:   Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022…

Więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:   Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022…

Więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:   Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022…

Więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:   Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022…

Więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.

1). Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:   Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022…

Więcej