In silico

Nasi chemicy obliczeniowi wspierają identyfikację cząsteczek wiodących w oparciu o wyniki HTS, jak również przy użyciu metodologii in silico, w tym metody oparte o białko i cel molekularny.

Projektowanie leków na podstawie analizy strukturalnej miejsca wiązania odbywa się we współpracy z naszymi specjalistami od krystalografii. Badania relacji struktura-aktywność wspierane są przez usługi modelowania molekularnego, a analiza właściwości ADME i aspektów bezpieczeństwa, może zostać dokonana za pomocą różnych dostępnych modeli.

Nasz zespół posiada doświadczenie w projektowaniu bibliotek związków w oparciu o dany cel molekularny. Zagadnienia związane z prawami własności intelektualnej mogą być rozwiązane przez morfing do nowego chemotypu lub zaprojektowanie związku de novo.