ADME

Nasi specjaliści z obszary badań ADME zapewniają szeroki zakres wysokiej jakości usług na potrzeby wczesnego rozwoju leków.

Nasza oferta obejmuje bioanalizy małych cząsteczek, określenie właściwości ADME nowych cząsteczek chemicznych takich jak: ocena właściwości fizykochemicznych, analiza metabolitów, inhibicja cytochromu P450, przenikalność in vitro, analiza wiązań białka in vitro – metody przesiewowe bardzo istotne na wczesnym etapie rozwoju leku.

Ponadto, nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół prowadzi badania farmakokinetyczne związków na etapie wyboru kandydata do dalszego rozwoju.