Zintegrowane projekty badawczo-rozwojowe

Selvita specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu zintegrowanych projektów odkrywania leków. Oferujemy wsparcie na każdym etapie odkrywania i rozwoju innowacyjnych leków, począwszy od identyfikacji celu molekularnego, aż po wybór kandydata klinicznego.

Oferujemy usługi z zakresu chemii medycznej, modelowania cząsteczek in silico, usługi z zakresu biologii oraz analityki chemicznej, jak również z zakresu analiz farmakologicznych oraz skuteczności związku w modelach in vivo dla różnych wskazań terapeutycznych.