Synteza kontraktowa API, AI

Swoim Klientom Selvita zapewnia nie tylko doświadczenie światowej klasy specjalistów, elastyczność i zaangażowanie w spełnianie potrzeb klienta, ale również doskonałe zarządzanie projektami, łańcuchem dostaw i wysoką jakość wykonywanych usług.

Specjalizujemy się w syntezie związków o skomplikowanej budowie, często chiralnych, o wysokiej czystości (98-99%), także optycznej. Podejmujemy się syntez trudnych, pod zwiększonym ciśnieniem, bardzo czasochłonnych i wieloetapowych.

Włączając się w prace badawcze na etapie syntezy i dostarczając rozwiązań analitycznych, możemy pomóc klientowi zaoszczędzić czas rozwoju produktu i dostarczyć rozwiązań prowadzących do znacznego obniżenia kosztów produkcji, poprzez: opracowanie kilku alternatywnych metod otrzymania danego związku, wiarygodne oszacowania wydajności poszczególnych kroków, przygotowanie kosztorysu otrzymania danego związku.